• Mô tả

Mô tả

Dàn nóng tủ lạnh: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 đốt.

038 976 8855